Studim i pershtatur per Shqiperine nga tregje nderkombetare ku aplikohet kjo teknologji, bazuar ne kerkesa per transport to lire.